Seminarium Klaus Zernack Colloquium, 6.10.2014 PDF Drukuj

Cykl

II wojna światowa. Historie i pamięć

w ramach

Seminarium Klaus Zernack Colloquium
w Centrum Badań Historycznych
Polskiej Akademii Nauk w Berlinie

Prof. Michael G. Müller, prof. Robert Traba
oraz prof. Gertrud Pickhan
zapraszają na wykład

Robert Parzer (Berlin)

Nazistowska zagłada chorych w okupowanej Polsce.
Projekt badawczo-dokumentacyjny


Komentarz: Dr Kamila Uzarczyk (Wrocław)


6 października 2014, godz. 18:00
Centrum Badań Historycznych
Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
Majakowskiring 47, 13156 Berlin-Pankow


Zagłada psychicznie chorych podczas drugiej wojny światowej w okupowanej przez Niemców Polsce nie stała się dotąd przedmiotem publicznych debat historycznych. Niemieccy historycy dopiero w latach osiemdziesiątych zaczęli na większą skalę badać ten problem, choć baza źródłowa była wystarczająca. Większość akt znajdowała się bowiem już wtedy w piwnicach szpitali i zakładów dla psychicznie chorych. Obecnie istnieje w Niemczech sporo projektów dotyczących nazistowskiej eutanazji, ale rzadko kiedy prowadzone są one we współpracy z polskimi badaczami. Robert Parzer omówi w wykładzie swój realizowany wspólnie z historykami poznańskimi projekt badawczo-edytorski, w ramach którego na specjalnej platformie internetowej zostaną opublikowane nazwiska polskich ofiar. Ponadto projekt zawierać będzie analizę akt sądowych z polskich archiwów w celu znalezienia  odpowiedzi na pytanie o motywy oraz ideologiczne i strukturalne uwarunkowania sprawców. Ostatnim punktem projektu będzie zbadanie miejsca nazistowskiej zagłady psychicznie chorych w polskich i niemieckich kulturach pamięci.

Robert Parzer jest historykiem i slawistą. Utworzył portal internetowy informujący o  nazistowskiej eutanazji (www.gedenkort-t4.eu), nad którym nadal sprawuje nadzór merytoryczny. Obecnie pracuje jako historyk dla komisji badającej historię niemieckiego Ministerstwa Gospodarki oraz przygotowuje doktorat poświęcony zbiorowej biografii sprawców zagłady chorych w okupowanej Polsce.

 
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)