Seminarium Klaus Zernack Colloquium, 16.06.2014 PDF Drukuj

Cykl

II wojna światowa. Historie i pamięć

w ramach

Seminarium Klaus Zernack Colloquium
w Centrum Badań Historycznych
Polskiej Akademii Nauk w Berlinie

Prof. Michael G. Müller, prof. Robert Traba
oraz prof. Gertrud Pickhan
zapraszają na wykład

Dr Katrin Steffen (Lüneburg)

Życie w warszawskim getcie i potem…
Ambiwalentne wspomnienia Ludwika Hirszfelda

Komentarz: Prof. Marcin Czerwiński (Wrocław)

16 czerwca 2014, godz. 18:00

Centrum Badań Historycznych
Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
Majakowskiring 47, 13156 Berlin-Pankow

Przed niemal rokiem niemiecki tygodnik „Der Spiegel“ opublikował artykuł o Ludwiku Hirszfeldzie i wywołał nim polsko-niemiecką debatę, w której życie i twórczość naukowca stały się przedmiotem ożywionych dyskusji. Ludwik Hirszfeld był immunologiem, który wprowadził funkcjonujący do dzisiaj system oznaczania grup krwi. Po napaści Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 Hirszfeld został pozbawiony wszystkich swoich funkcji i w lutym 1941 trafił do warszawskiego getta, pomimo, że jako konwertowany Żyd, uważał się za polskiego patriotę. Uczestniczył tam w zwalczenia tyfusu oraz poświęcał się nauczaniu. Po ucieczce z getta spisał swoje wspomnienia w książce pod tytułem „Historia jednego życia“. Opisał w niej okres studiów w Niemczech, pracę badawczą w Warszawie oraz życie w getcie. Jego dzieło spotkało się po wojnie z wieloma negatywnymi reakcjami ludności żydowskiej. Wykład traktuje o samym momencie pisania wspomnień, o wybranych aspektach polsko-żydowsko-niemieckiej pamięci na temat drugiej wojny światowej oraz o recepcji autobiografii Hirszfelda.

Katrin Steffen jest pracownikiem naukowym w Nordost-Institut/Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen in Nordosteuropa w Lüneburgu. Studiowała historię Europy Środkowej oraz slawistykę na uniwersytetach w Gießen, Moguncji oraz TU, FU i HU w Berlinie. W roku 2002 obroniła doktorat z historii na Freie Universität Berlin. Pracowała w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie oraz na Uniwersytecie w Halle-Wittenberdze. Do jej zainteresowań badawczych należą historia Polski, historia Żydów, transnarodowa historia nauki oraz przymusowe migracje w XX wieku.

 

 
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)