Seminarium Klaus Zernack Colloquium, 05.05.2014 PDF Drukuj

Cykl

II wojna światowa. Historie i pamięć

w ramach

Seminarium Klaus Zernack Colloquium
w Centrum Badań Historycznych
Polskiej Akademii Nauk w Berlinie

Prof. dr hab. Michael G. Müller oraz prof. dr hab. Robert Traba,
zapraszają na wykład
 
Dr hab. Kai Struve (Halle)

Niemiecka okupacja, ukraiński nacjonalizm, antyżydowska przemoc.   Lato 1941 na Zachodniej Ukrainie

Komentarz: Prof. Christoph Mick (Warwick)

5 maja 2014, godz. 18:00
Centrum Badań Historycznych
Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
Majakowskiring 47, 13156 Berlin-Pankow

Ukraina obecnie, jak rzadko dotychczas, znajduje się w centrum uwagi. Niemal cały świat śledzi z niepokojem rozwój sytuacji na Ukrainie oraz napięte stosunki ukraińsko-rosyjskie. Wyraźnie przy tym widać, jak państwo to, jest niezwykle złożone i wewnętrznie podzielone. Za ten stan rzeczy odpowiedzialne są bez wątpienia długotrwałe procesy historyczne. Kai Struve poświęci swój wykład jednemu z tych doświadczeń, które wyraźnie ukształtowały dzisiejszą Ukrainę i wygłosi wykład o niemiecko-ukraińsko-żydowskich stosunkach podczas lata 1941 roku na Zachodniej Ukrainie. Struve skieruje swoją uwagę na przemoc wobec Żydów w pierwszych tygodniach wojny niemiecko-sowieckiej na tym obszarze. W wykładzie pyta on o okoliczności antyżydowskich aktów przemocy oraz o możliwą współpracę pomiędzy niemieckimi siłami a Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów przy planowaniu i w czasie pogromów. Poprzez analizę aktów przemocy w dziesiątkach miejsc powstaje szczególnie zróżnicowany obraz tych wydarzeń, który może pomóc wyjaśnić ówczesny nacjonalizm i antysemityzm w tym regionie.

Kai Struve jest adiunktem w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze. Na Freie Universität Berlin studiował historię, politologię i filozofię oraz obronił doktorat z historii. Będąc pracownikiem naukowym w Instytucie Herdera w Marburgu oraz w Instytucie Historii i Kultury Żydowskiej im. Simona-Dubnowa na Uniwersytecie w Lipsku badał on m.in. procesy narodowotwórcze na Górnym Śląsku oraz w Galicji. W 2014 uzyskał na Uniwersytecie w Halle Kai Struve habilitację na podstawie pracy o Zachodniej Ukrainie latem 1941 roku.

 
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)