dr Jarosław Kuczer PDF Drukuj
j7

Pracownik naukowy,

Kierownik naukowy biblioteki 

Historyk i germanista, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pracę doktorską „Szlachta w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej (1526-1740)” pisaną pod kierunkiem prof. Wojciecha Strzyżewskiego obronił w 2004 r.

Stypendia i wyróżnienia:
- Fundacji Lanckorońskich (Polska Akademia Umiejętności) (Wiedeń 2004, 2007),
- Forschungszentrum Europäische Aufklärung (Poczdam 2007/2008),
- Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Praga 2010/2011)
- International Visegrad Fund (Praga 2011/2012),
- w latach 2007-2010 współorganizator projektu badawczo-dydaktycznego Comparaisons prowadzonego w ramach 7 Projektu Ramowego Englobe wraz z Université X Nanterre, Université de Versaille, Universität Potsdam, Universität Jena, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
- w latach 2003-2008 czterokrotnie wyróżniany Nagrodą Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zainteresowania badawcze:
- Dzieje arystokracji europejskiej (niemieckiej, francuskiej, hiszpańskiej, włoskiej, niderlandzkiej, etc.) na Śląsku i w Czechach w okresie XVI-XX w.,
- Transfer kultury życia prawno-społeczno-publicznego na Śląsk w XVI-XX w.,
- Historiografia miejska na Śląsku od XIV w. do XX w.,
- Badania mikrohistoryczne nad dziejami Śląska, Łużyc, Brandenburgii i Wielkopolski,
- Dzieje Żydów śląskich w epoce Korwinów, Jagiellonów i Habsburgów (XV-XVIII w.).

Autor książek:
- Szlachta w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej (1526-1740), Zielona Góra 2007, [324 s.]
- Z Wojciechem Strzyżewskim, Spisy dóbr ziemskich księstwa głogowskiego (1671-1727), Warszawa 2007, [164 s.]
- Archiwum Herminy von Reuss. Korespondencja rodzin Reuss, Schönaich-Carolath, Hohenzollern oraz Prittwitz und Gaffron w zbiorach WiMBP im. C.Norwida w Zielonej Górze, Zielona Góra 2010 [131 s.]

Autor tłumaczeń źródłowych:
- J.G. John, H.A. Piltz, Chronika oder kurze Beschreibung der Schicksalen der Stadt Grünberg von Ihrer Entstehung 1222-1816 [1886], [rękopis 301 s.]; wersja polska: Kronika Zielonej Góry, Zielona Góra 2005 [218 s.],
- F. Matuszkiewicz, Geschichte der Stadt Sprotau, Sprottau 1908 [203 s.], wersja polska: Historia Szprotawy, Szprotawa 2010 [276 s.].

 

Publikacje

 

 
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)