Seminarium Klaus Zernack Colloquium, 6.02.2012 PDF Drukuj


Seminarium Klaus Zernack Colloquium
w Centrum Badań Historycznych
Polskiej Akademii Nauk w Berlinie

Prof. dr hab. Michael G. Müller i prof. dr hab. Robert Traba we współpracy
z prof. dr hab. Gertrud Pickhan serdecznie zapraszają na wykład

mgr Felicitas Söhner (Hagen / Bregenz)

WIELOETNICZNOŚĆ I TOŻSAMOŚĆ. REGION ŚLĄSKA JAKO PARADYGMAT INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Z komentarzem dr. Roberta Żurka (Berlin)
6 lutego 2012, o godz. 18:00

w Centrum Badań Historycznych
Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
Majakowskiring 47, 13156 Berlin-Pankow

Na Śląsku, który wielokrotnie zmieniał swoją przynależność państwową, od dawna zamieszkują rozmaite grupy etniczne. Ludność Śląska należy postrzegać jako konglomerat naznaczony wyjątkową sytuacją kulturową i językową. To niemiecko-polsko-śląskie dziedzictwo kulturowe wydaje się znaczącym przykładem budowania tożsamości nie tylko na poziomie regionalnym, lecz także europejskim. Okazuje się również, że polityczne i społeczne przemiany ostatnich dziesięcioleci odbiły się na rozumieniu własnej i obcej tożsamości, jak również na współżyciu ludności Śląska.
Jedna z centralnych tez głosi, że wzdłuż Via Regia na Śląsku nie daje się odnaleźć przypadków czysto polskiej lub niemieckiej tożsamości, że tożsamość jednostki może zmieniać się wraz z upływem czasu w zależności od jej rodzinnego i kulturowego środowiska. Ale w jakim stopniu tożsamość człowieka zależy od jego własnego języka i kultury, a w jakim od tych języków i kultur, które go otaczają? Jak można wykorzystać etniczną różnorodność tego kluczowego regionu, uznając go za przykład integrującego i konstruktywnego elementu współczesnej Europy?

FELICITAS SÖHNER M.A: Studiowała historię i literaturoznawstwo na FernUniversität w Hagen, obecnie pod opieką prof. Petera Brandta i prof. Friedhelma Bolla przygotowuje pracę doktorską na temat Obrazy sąsiada wzdłuż Via Regia na Śląsku. Pracuje w EuroStudienCentrum Bregenz na Uniwersytecie Johannesa Keplera w Linzu. Publikowała na temat historii nowożytnej medycyny, jak również historii narodowej, regionalnej i historii pamięci Niemiec i Polski oraz ich biograficznego przepracowania.

***

6 lutego 2012 roku w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie odbyło się Kolokwium im. Klausa Zernacka. Felicitas Söhner (FernUniversität Hagen) zaprezentowała część swojego projektu „Obrazy sąsiada wzdłuż Via Regia na Śląsku“ w wykładzie zatytułowanym “Wieloetniczność i tożsamość. Region śląski jako paradygmat integracji europejskiej”. Referentka przedstawiła przede wszystkim wyniki ponad 20 wywiadów przeprowadzonych przez nią na Śląsku. Zostały one podzielone na sześć różnych grup i zanalizowane pod kątem występowania typowych cech tożsamości etnicznej.

W swoim komentarzu dr Robert Żurek podkreślił metodologiczne i terminologiczne aspekty projektu. Pytał o kryteria doboru rozmówców i definicję przestrzeni Śląska. Następnie referat został intensywnie przedyskutowany w szerszym gronie. W kolokwium wzięło udział około 25 osób. Spotkanie moderował prof. Robert Traba i prof. Michael G. Müller.

 
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)