The Centre for Historical Research in Berlin is the first foreign scientific and research centre of the Polish Academy of Sciences. It was founded on October 11th, 2006. Its main objective is to study the historical and contemporary aspects of Polish-German relations in the European context. We have been making a conscious effort to champion the role of history and its inter-relationships with other studies in the humanities

 
Naukowa Nagroda Ambasadora 2015

plakatAmbasador2015.jpg

KONKURS 2015

 
New publications

 

historie-wo cover 4-wrze-2014

Historie wzajemnych oddziaływań [History of Mutual Interactions], Robert Traba ed., cooperation Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk, Oficyna Naukowa: Berlin-Warszawa 2014

 

hahn traba bd4

Hans Henning Hahn, Robert Traba (ed.), cooperation Maciej Górny and Kornelia Kończal: The Polish - German Realms of Memory, volume 4: Reflections, Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag 2013.

More information

Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. IV: Refleksje metodologoczne, red. Hans Henning Hahn, Robert Traba, współpraca: Maciej Górny, Kornelia Kończal, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2013.

More information

 

assmann okladka

Aleida Assmann, Między historią a pamięcią. Antologia, red. i posłowie Magdalena Saryusz-Wolska, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2013 (seria „communicare”)

Contents

 
Berlińska Międzynarodowa Szkoła Letnia

Druga wojna światowa z transnarodowej perspektywy

Nowe koncepcje badawcze w dialogu Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie wraz z Instytutem Pamięci Narodowej przy współpracy z Uniwersytetem w Poczdamie i Zakładem Historii Krajów Niemieckich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu organizują wspólnie w terminie 6.-13. września 2015 r. w Berlinie pierwszą edycję Berlińskiej Międzynarodowej Szkoły Letniej.

Do udziału w szkole letniej zaproszeni są magistranci i doktoranci z Polski, Niemiec i innych krajów Europy.

Tegorocznym tematem Centrum Badań Historycznych nawiązuje do jednego ze swoich osiowych projektów, jakim jest badanie okupacji niemieckiej jako podstawowej kategorii analitycznej dla opisu drugiej wojny światowej (zob. rocznik „Historie”, 7 z 2013/2014 roku poświęcony okupacji). IPN posiada ogromny dorobek naukowy w badaniu drugiej wojny światowej, który z powodzeniem może zostać wykorzystany w praktyce dydaktycznej.

Celem pierwszej edycji szkoły letniej jest stworzenie platformy do dyskusji nad aktualnie powstającymi pracami magisterskimi i doktorskimi, które dotyczą drugiej wojny światowej. Szkoła ma zapewnić możliwość omówienia nowych metod, jak również skłonić do głębszej refleksji nad aktualnymi problemami badawczymi związanymi z proponowaną tematyką. Do udziału zaproszeni są młodzi badacze nauk humanistycznych i społecznych, którzy otrzymają szansę poszerzenia swego warsztatu badawczego o impulsy metodologiczne płynące z innych dziedzin naukowych. Ponadto dzięki wymianie poglądów uczestników z różnych krajów powstanie dialog, którego efektem może być wykroczenie poza narodowe interpretacje dotyczące poszczególnych aspektów drugiej wojny światowej i spojrzenie na cały kompleks tematyczny z transnarodowej perspektywy.

W ramach Szkoły Letniej odbędą się otwarte wykłady eksperckie. Wykłady mają na celu metodologiczne i teoretyczne wprowadzenie do danego panelu.

Językiem obrad jest język niemiecki
 
Prosimy o zgłoszenia do dnia 31.08.2015:
dr Katarzyna Woniak
Centrum Badań Historycznych
Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
Majakowskiring 47
13156 Berlin
Tel.: +49(30) 486 285 45
Fax: +49(30) 486 285 56
 
 
Seminarium Klaus Zernack Colloquium, 07.07.2015
Cykl
Rocznice i jubileusze.
Percepcja i znaczenie w historii.
 
w ramach
Seminarium Klaus Zernack Colloquium
w Centrum Badań Historycznych
Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
prof. Michael G. Müller, prof. Robert Traba
oraz prof. Igor Kąkolewski
zapraszają na wykład
 
dr Andrei Brait (Wiedeń)
Rytuały pamiętania roku 1989 w Austrii –
Rozwój obchodów od 1999 do 2014
Komentarz: Basil Kerski (Gdańsk)
07. czerwca 2015, godz. 18:00
 
Centrum Badań Historycznych
Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
Majakowskiring 47, 13156 Berlin-Pankow

W swoim referacie dr Andrea Brait przedstawia wstępne wyniki projektu badawczego "Otwarte granice, nowe bariery i zmienione tożsamości. Austria, jej sąsiedzi i procesy transformacji w polityce, gospodarce i kulturze od roku 1989" (2011-2014). Skutki przełomu 1989 roku w neutralnej Austrii były długo niewystarczająco analizowane we współczesnych badaniach. Zmiana dwubiegunowego systemu politycznego miała wielkie znaczenie nie tylko dla Niemiec czy krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale odbiła się też znacząco na polityce zagranicznej Austrii zarówno po 1945 r. jak i w wyniku geopolitycznych zmian w latach 1989 i 1991. Aktualnie rozwijają się w Austrii badania dotyczące kultury upamiętniania okresu sprzed 1989 r.  Dotychczasowe opracowania pokazują, że nie tylko media, instytucje muzealne, naukowcy i politycy próbują konstruować nowe miejsce pamięci, ale także austriacka opinia publiczna dostrzega znaczenie roku 1989 dla rozwoju własnego państwa.

Dr Andrea Brait  studiowała historię, germanistykę i politologię na Uniwersytecie Wiedeńskim. Obecnie pracuje w Instytucie Historii swojego macierzystego uniwersytetu oraz na Uniwersytecie w Hildesheim.  Zajmuje się kulturą pamięci oraz muzealnictwem w obszarze państw niemieckojęzycznych.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 14
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)